Share this

Lyrics

Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Ewu nnem le
Ibu uwa anyi gbuom o
Umu uwa akpucha m’isi o
Agam aturu gi mmamma
Ewu nnem le
Ibu uwa anyi gbuom o
Umu uwa akpucha m’isi o
Agam aturu gi mmamma
Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Alleluya Chim le
Jehovah Chim imela
Ebe igworom oria dim le
Agam aturu gi mmamma
Ewu nnem le
Ibu uwa anyi gbuom o
Umu uwa akpucha m’isi o
Agam aturu gi mmamma
Ikwu n’ibe alala
Ndi enyim agbasa sia
Ebe mwere Chineke na
Agam aturu…

Download song

Click here to download
Like this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *